Bli medlem

Medlemsavgiften är 175 kronor per år f.o.m. 2024 och den vill vi ha på bankgiro 230-0119 eller med SWISH 123 57 076 90. Ange namn och  adress. . Som medlem får du förutom möjligheten att delta i alla våra sammankomster även fyra nummer per år av Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps tidning ”Westgötarnas Idrottshistoria”.