Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och den vill vi ha på bankgiro 230-0119. Som medlem får du förutom möjligheten att delta i alla våra sammankomster även fyra nummer per år av Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps tidning ”Westgötarnas Idrottshistoria”.