2012-01-31 TIHS gästade en 150-åring


Hasse Rosendahl TIHS och Sten Lennartsson TSF

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskaps medlemmar var inbjudna till Trollhättans Skarpskytteförening. Den sistnämnda föreningen är Trollhättans äldsta idrottsförening.

Sten Lennartson, TSF berättade om händelser och aktiviteter från 1862, då TSF bildades som en förening med militära förtecken, för att under senare år bli en framstående skytteförening.

Under de första 100 åren fanns det ingen kvinnlig skytteaktivitet. Det skulle dock bli förändringar under de senaste femtio åren, då kvinnliga skyttar skördade stora framgångar inom kortskytte och framförallt inom luftgevärsskytte av många unga kvinnliga skyttar.

Sten Lennartson assisterades av Olle Steiner, när det förevisades vapen av olika modeller:

  • CG 63 kaliber 6,5 mm används för tävlingsskjutning på bana och fältskjutning, avstånd 200 till 600 meter.
  • Korthållsgevär kaliber 22 long (5,6 mm) används för tävlingsskjutning på avståndet 50 m vid banskjutning, olympisk gren och skidskytte.
  • Luftgevär används i skyttehallar på 10 meters avstånd.
  • Även ett 1800-tals Remingtongevär med bakladdare fanns till beskådande.

Åhörarna fick också ta del av olika måltavlor som används vid olika skytteändamål.

Föredragshållaren berörde föreningens olika skyttetillhåll inom Trollhättan. Speciellt nämndes, att föreningen haft en skyttebana på Dahlövs mosse ca 200 meter från Drottingtorget i drygt femtio år från 1880 till 1932, då man tog en ny anläggning i besittning vid Källstorp.

1963 anordnade TSF SM i skarpskjutning, där HKH prins Bertil var närvarande.

På Källstorpsbanan hade man skytteverksamhet till 1988, då Kommunen stängde banan för nyhusbebyggelse. Det var stor skytteverksamhet från 1970-talet fram till banans sista dagar, utöver föreningens egna skytteträning -och tävlingsverksamhet, blev korpskyttet mellan stadens företag en stor och uppskattad företeelse.

Massor av duktiga skyttar har passerat revy inom Trollhättans Skarpskytteförening. Här kan nämnas Oskar Lindbom, Karl Lundgren, KJ Karlsson. Under 50-60 talen Gunnar Löfdahl , fältskytten Håkan Hermansson samt SM-vinaren Per Bengtsson. På senare tid kan nämnas OS-deltagaren Sven Haglund och systrarna Hanna och Elin Lennartson som båda haft landslagsuppdrag i korthållsskytte 50 meter samt inom luftgevär.

Eftersom TIHS medlemmarna gästade TSFs luftgevärshall tog flera av medlemmarna chansen att pröva på luftgevärsskytte. Främste skytt blev 81-årige Gösta Eriksson, en gång OS-silver medaljör i rodd 1956. Kanske detta kan bli en ny paradgren för Gösta?