2015-03-02 Alliansloppets uppkomst och utveckling

150302a1 Magnus L
Magnus Larsson

Foto: Rune Widell

92 åhörare hade samlats i Folkets Hus, Hebeteatern för att lyssna till Magnus Larsson och berättelsen om världens största tävling för rullskidor.

Inledningsvis fick vi se introduktionen till TV-produktionen om loppet – en mycket imponerande presentation av Trollhättan med omnejd.

Det första loppet kördes 2007, som ett av arrangemangen i Restaurang Butlers regi. De första tre åren kördes tävlingen med start i Vänersborg och mål i Trollhättan samt därefter med både start och mål i Trollhättan. Banan mäter 56 km.

Från och med 2010 är loppet också seedningsgrundande för Vasaloppet. Detta har också medfört att det numera kontrolleras av representanter för Internationella Skidförbundet.

2007 hade tävlingen 35 deltagare. Antalet hade 2013 ökat till 1100 för att 2014 ha stigit till 2600, vilket innebär att den nu är störst i världen och också med elitåkare från hela världen. Den kan ses både i Sverige och Norge under 3 timmar i direktsänd TV.

2014 arrangerades också som inledning till hela arrangemanget den första Klassjoggen för eleverna i årskurs 4 – 9 i Trollhättans skolor. Banan sträcker sig 2,4 km i huvudsak längs med kanalen. Populär starter för de cirka 1000 deltagarna var Dogge Doggelito.

2015 kommer det att bli ytterligare en veckas folkfest i augusti med kända artister och konferencierer. Man planerar då också för en ”action week”, som kommer att innefatta löpning, inlines, cykel, golf, rullskidor och ”swim and run”.

Kvällen avslutades med en frågestund, där vi bl a fick veta att det krävs 300 frivilliga funktionärer för att genomföra arrangemanget och att det omsätter ca 4 Mkr.

Publiken tackade Magnus med kraftiga applåder och från TIHS överlämnade Hasse Rosendahl den senaste boken av författaren Allan Johansson.