2013-02-12 Ippon när Judoklubben gästade TIHS


Lasse Johansson, Trollhättans Judoklubb
Foto: Hasse Rosendahl

I stark konkurrens med Champions League, elitbandy och mycket annat hade TIHS besök från Trollhättans Judoklubb.

Ett 30-tal intresserade hade infunnit sig och fick lyssna till Judoklubbens ordförande, Lasse Johansson, som på ett lättbegripligt sätt lotsade åhörarna genom judons historia och dess etablering i Sverige.

Judo, som på svenska betyder ”Den mjuka vägen”, är en japansk kampsport. Den skapades av Jigoro Kano i slutet av 1800-talet. Sporten fick sin stora spridning till andra länder i slutet av 1940-talet och den är sedan 1964 en olympisk sport. Den första svenska judoklubben bildades i Göteborg 1956 och Trollhättans Judoklubb 1966.

Målet i judo är att besegra sin motståndare med det högsta poängtalet, Ippon. Ippon får man genom att göra ett perfekt kast eller hålla en fasthållning i 25 sekunder.

Skickligheten graderas baserat på de tekniker, som utövaren behärskar. Graderna symboliseras med olika bälten. Brunt är den lägsta graden och därefter följer blått, grönt, orange, gult, vitt och svart. Det svarta bältet är vidare indelat i 10 s.k. dan-grader.

Ett genomgående tema med honnörsorden Kamp, Respekt och Glädje visade att klubben genom åren fått kämpa med stora svängningar vad gäller antalet utövare och tillgång till lokaler. Dagens verksamhet är tillbaka i Älvhögsborg och ståtar med en egen tränings- och tävlingshall. Detta har medfört ett uppsving för judon i Trollhättan och numera är fler än 160 aktivt tränande. ”Judo-familjen” får symbolisera glädjen, som gör det möjligt för hela familjer att delta.

Tävlingsdräkten förevisades och den kraftiga överdelen eller jackan överraskade många, som enbart sett judo på TV. Där framgår det inte hur svårgreppad dräkten är, men det krävs både styrka och teknik för att få in ett vinnande kast.

Svenska Judoförbundets högsta utmärkelse, Guld med guldring på svart botten, innehas av bl a Håkan Danielsson och Kurt-Arne Wennersten från Trollhättans Judoklubb.

TIHS ordförande, Hasse Rosendahl, tackade Lasse Johansson för en intressant föreläsning och överlämnade Allan Johanssons bok ”Fritt fall” (en passande titel i judo-sammanhang).

Kvällen avslutades med ett besök i judo-hallen, där träningen var i full gång med deltagare av alla åldrar.