2010-04-27 Mer motorsport som idrottshistoria

Motorsport har dominerat vårens idrottskaféer, som TIHS har arrangerat, och nu var det tredje gången som motorsport ventilerades.

SMK Trollhättans Mikael Johansson och Claes-Göran Larzon höll ett fängslande föredrag. Bland annat visades en film, som handlade om en jordbanetävling i närheten av Edsborg från mitten av 1930-talet, samt en film av modernare snitt från SM-tävlingen Västrallyt, som hade sin prolog utanför Oden i augusti 1985.

Vidare berättades det anekdoter från SMK Trollhättans breda verksamhet från starten 1923, då klubben bildades under namnet Trollhättans Motorklubb.

Åhörarna fick ta del av de förberedelser i form av markägartillstånd, vägavstängningar och olika myndighetskontakter samt den stora kadern av funktionärer, som behövdes till olika tävlingar i SMK Trollhättans regi.

Genom bildvisandet passerade många nationellt och internationellt kända SMK:are revy, som Erik Carlsson ”på taket”, Roger Johansson, Sigvard Johansson, Bertil Johansson, Jerker Axelsson, Bertil Trued med flera. 
Bland motorcykelåkarna nämndes SMK:s lag Blixtarna och Andreas Toresson.
Bland båtsporten, som också fanns under SMK Trollhättans regi nämndes bland andra Kent Svennungsson och Lars Block.

SMK Trollhättan har haft en stor bredd på sin verksamhet. Här kan nämnas rallytävlingar, rallycross, trial för motorcyklar, folkrace på Hedeängsbanan, motocross på Grunnebohed, backtävlingar i Tysslandabacken, båtracing, tillförlitlighetstävlingar, biltävlingar på Hullsjöns och Öxneredssjöns is, samt kartritningsverksamhet.
Man har satsat på stora tävlingar, bland annat SM i rally, Strömkarlsrallyt, Midnattssolrally och inte minst tre Novemberkåsor från åren 1952, 1962 och 2007.

Något, som ännu inte är idrottshistoria men som kommer att bli, är årets SM-rally, som under första helgen i september äger rum i Trollhättetrakten.