2011-09-12 Golfhistoria på Koberg

Idrottshistoriska Sällskapet hade kallat till idrottskafé på Kobergs golfbana i den begynnande höstskymningen.

Inför ett 50-tal åhörare berättade Claes-Göran Petré om de vedermödor och glädjeämnen, som en etablering av en golfbana innebar. Att golfen vid denna tid hade stämpeln av ”snobbsport” eller något för bättre förmedlade framgår av de namn, som figurerade vid starten.

Det var företagsledare och högt uppsatta tjänstemän, som var de drivande krafterna bakom arbetet med att ta fram lämpliga markområden. Både Öresjö och Grunnebo var aktuella områden som undersöktes. Till och med Onsjö (området som i dag utgör Vänersborgs golfbana) var i ett tidigt skede med i förberedelsearbetet. Det avgörande beslutet om att förlägga banan till Koberg var en kombination av lämplig mark, en engagerad markägare (Niclas Silverskiöld) och att det brådskade med att komma igång. Ett generöst erbjudande om kapitaltillskott från Lilla Edets bruk gjorde att en entreprenadfirma från Landskrona kunde starta byggandet på våren 1963 och en första tävling hölls den 10 juni 1964. Noteras kan att kostnaden för de nio hålen blev 135 000 kr, en summa som i dag kanske skulle kunna räcka till en utslagsplats.

Vår legendariske journalist Erwo Karlsson (under många år på dåvarande GT) skildrade det första skottet för byggstart på följande sätt:

-En högtidlig salut med Baronen som ”påtändare”. 
Vid utsatt tid fanns dock ingen Baron på plats. Efter samråd konstaterades att ”han har nog glömt bort det, så vi skjuter i alla fall”. Då den kraftiga smällen tonat ut uppenbarade sig en förvånad Baron och undrade ”vad som stod på”. Tur i oturen var att det fanns ytterligare smällare som Baronen fick ”tända på”.

Intresset för golf växte och en utbyggnad med ytterligare nio hål plus nytt klubbhus planerades och i maj 1970 invigdes den kompletta 18-hålsanläggningen av Prins Bertil.

Christer ”Titti” Andersson, klubbens nuvarande ordförande, berättade sedan om hur verkligheten ser ut i dag.
Ett vikande medlemsunderlag, en besvärlig ekonomisk verklighet och ett krav på förändrade förutsättningar vad gäller tillgänglighet, speltid och spelformer är utmaningar som klubben antagit.

Vad både Claes-Göran och Christer betonade i sina avslutningsord handlade om att njuta av naturupplevelsen, det sociala umgänget, motionen och generationsfrämjandet som golfen ger.