TIHS arrangerar varje år 6 – 7 sammankomster.

Syftet med dessa är att engagera idrottsprofiler och föreningsrepresentanter i att ge historiska tillbakablickar från respektive idrotter.

Den första sammankomsten hölls i samband med årsmötet 26 mars 2008. Vid detta tillfälle fick de närvarande lyssna till Trollhätteprofilen Bengt ”Loten” Hernvall, som berättade om händelser från sitt innehållsrika idrottsliv.

Inplanerade träffar under det närmaste halvåret hittar du under Aktiviteter.

Kortfattade referat från samtliga tidigare sammankomster finns under länkarna i spalten till vänster på denna sida.