PROGRAM FÖR IDROTTSCAFE UNDER VÅREN 2024

Först en önskan om en god fortsättning på 2024 med nya idrottsframgångar.

Vi har våra träffar i Arena Älvhögsborg konferensrummet Inspiration, lägg märke till att starttiden är 15.00.

Måndagen den 15 april 15.00 får vi besök av Håkan Engström VD, Arena Älvhögsborg. Håkan kommer berätta lite historia kring Arena Älvhögsborg men även vad som är på gång framöver på anläggningen.

Vi annonserar veckan innan caféträffarna i TTELA och det står även på vår hemsida. Håll koll det kan bli förändring av olika orsaker.

Hälsningar

Styrelsen
 

 

Protokoll 240118 Styrelsemöte

Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap

Plats:Work Invest center

Datum/tid 18 Jan 2024/ 11.00 - 12.15

Närvarande: Gert-Inge Andersson, Emil Grönqvist, Benny Wising, Dan-Erik Bohm, Rolf Birnbach, Benny Larsson, Rolf Nilsson, Benny Svantesson

Frånvarande: Owe Halvors

1. Ordförande Gert-Inge Andersson öppnade mötet.

2. Gert-Inge Andersson valdes till protokoll justerare.

3. Föregående protokoll/samt dagordning lästes upp och godkändes.

a. Våren möten

-Rolf meddelade att Sven-Åke Strandlind kommer till vårt möte den 19/2 kl 15.00

Annons i TTELA veckan innan, Emil Ordnar, Lokal Folkets Hus Gert-Inge bokar.

Benny W ordnar en information till medlemmarna enligt önskemål som sättes in på vår hemsida och skickas till de medlemmar som lämnat sin mailadress innan mötet den 19/2.

b. Jens Prytz journalist radiosporten har lämnat besked att han gärna besöker oss. Benny L kontaktar honom och bjuder in honom till den 18/3 kl 15.00 Folkets hus Trollhättan i samband ned föreningens Årsmöte.

c. Gert-Inge Fortsätter söka Kennet Bäcklund för deltagande i april. Kenneth har sedan lovat ställa upp men inte vilket datum i april. Fortsatt arbete med att får kontakt av Gert-Inge.

4. Diskussion vad gäller höstens möte.

a.Det finns förslag på Anders Byström TSOK tel 070-3720126.Börje G kan säkerligen hjälpa till med kontakten.

b. Dan-Erik försätter att parta med Cristians Karlssons pappa Ronny inför hösten.

c. Rolf N pratar med sitt nätverk för att undersöka förutsättningarna att får en känd gäst.

d. Styrelsen diskuterade om deltagande från någon annan känd Trollhättebo Anders eller Claes Eriksson. Gert-Inge kollar förutsättningarna.

5. Ekonomi

Emil fick uppdraget som kassör att arbeta fram bokslutet för 2023. Styrelsen beslutar på nästa styrelsemöte 240219 om bokslutet och verksamhetsberättelsen som Gert-Inge skall skriva fram. Därefter lämnas handlingarna till föreningens revisorer för påseende och förhoppningsvis underskrift. Därefter beslut på årsmötet.

6. Valberedning

Styrelsen gav uppdrag till Benny W att fortsätta prata med Hasse R eller någon annan i sitt nätverk och Emil att prata med sin far Eje Grönquist. Alla närvarande på styrelsemötet gav positivt besked om ytterligare ett år i styrelsen vilket borde underlätta en kommande valberedning arbete.

7.Det har framkommit i samband med utskicket av medlemsavgiften för 2024 att många saknar information från föreningen och dess verksamhet. Benny W tog på sig uppdraget att ta fram en information till medlemmarna.

8. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar om ett styrelsemöte den 19/2 kl 14,30 på clio folkets hus.

 

Gert- Inge Andersson Benny Larsson

 

Ordförande/justeringsman Sekreterare