Gripen BK Trollhättan från 1936 och framåt

En sammanfattning av Gripen BKs historia från starten 1936 finns på föreningens hemsida. 
Den nås på följande länk:

www.gripenbk.nu