100 framgångsrika år

TAK:s nuvarande ordförande Johanna Sörö berättar om klubbens verksamhet på årets första idrottscafé. Bilden på filmduken är tagen under ungdoms-SM i Linköping 2020. Männen vid sidan av Johanna väntar på sin tur att ta över mikrofonen. Det är Uno Nywall och Daniel Rydell. 

TAK:s 100 år som förening var rubriken på 2022 års första idrottscafé.

Senare än normalt – den 14 mars – genomfördes TIHS första idrottscafé 2022. I samband med TIHS årsmöte berättade tre TAK-are från olika perioder om föreningens 101-åriga historia.

Att TAK-arnas besök kom året efter själva jubileet hänger som så mycket annat samman med rådande pandemi-läge.

Nuvarande TAK-ordförande Johanna Sörö inledde med att  berätta om klubbens verksamhet, till exempel om den stora andelen flickor som finns i föreningen. Johannas far, Uno Nywall, berättade sedan om TAK:s olika storhetsperioder. Där gick det så klart inte att undgå klubbens tre storheter Bertil Antonsson, Jan Karlsson och Frank Andersson, men många andra kompetenta brottare nämndes också.

Daniel Rydell, även han med ett stort antal TAK-aktiva år bakom sig, avslutade cafét med att berätta om sin tid i klubben, och framför allt om den roll som numera avlidne TAK-ikonen Tore Nilsson haft:

"Bättre idrottsledare än Tore har jag svårt att föreställa mig. Han var noga med att behandla alla lika oavsett vad vi presterade på brottarmattan", minns Daniel. 

Ett 50-tal TIHS- medlemmar fanns på plats. Idrottscaféet avslutades med att ordförande  Gunnel Andersson avtackade Johanna, Uno och Daniel med blommor.