2014-10-14 Skogshöjdens fritidsanläggning

141014c1
Daniel Nilsson
(Foto: Hasse Rosendahl)

Det var 36 medlemmar, som hade hörsammat TIF:s inbjudan att besöka Skogshöjdens fritidsanläggning i Bergtäkten, Trollhättan. Många av besökarna hade inte varit där tidigare och satte därför stort värde på att få se anläggningen på närmare håll.

Anläggningens ansvarige, Daniel Nilsson, berättade hur projektet med den nu ett år gamla anläggningen startade samt hur framtidsplanerna ser ut.

Skogshöjden är den helt nya hemmaarenan för TIF. Där finns föreningslokaler, omklädningsrum och två fotbollsplaner, en med naturgräs och en med konstgräs. Samtidigt är det också fritidsgård för stadsdelens ungdomar.

Vi blev visade runt i lokaliteterna, både inne och ute. I korridoren på bottenvåningen finns en gedigen fotosamling på gamla TIF spelare. Den tilldrog sig stort intresse och gav upphov till många diskussioner och kommentarer.

Besöket avslutades med att vi också fick känna på underlaget på konstgräsplanen.