2013-10-01 TMK som blev SMK Trollhättan

Vid sammankomsten hos Idrottshistoriska på tisdagskvällen den 1 oktober 2013 berättade Åke Ljung och Mikael Johansson att SMK Trollhättan från begynnelsen gick under namnet TMK. Enligt ett mötesprotokoll från 6 september 1923 hade den nyligen bildade Trollhättans Motorklubb (TMK) 22 medlemmar. Medlemsavgiften var 1 krona. Även om medlemsantalet var få, så anordnades tävlingar av olika slag. Exempel härpå var ett Ekonomirally samt Vänern runt.

Efter vissa stridigheter enades man så småningom om att gå upp i det nationella förbundet Svenska Motor Klubben. SMK Trollhättan bildades i mars 1927 och hade då fler än 100 medlemmar.

Det stora uppsvinget kom med backtävlingar i Tysslandabacken där tusentals åskådare samlades varje år.

Grunnebofältets motorcross-tävlingar samlade imponerande åskådarsiffror och vid ett tillfälle kom det över 10000 åskådare. Den verkliga siffran vet man inte då de upptryckta biljetterna tog slut och därefter samlades inträdespengarna in i hinkar.

Jämförelsen mellan stortävlingar från 1930 till 1960 ställt i perspektivet stortävlingar under 2000-talet ger vid handen att det skett en oerhörd utveckling rent tekniskt men att den stora skillnaden ligger i det ideella engagemanget.

Alla motorintresserade vill uppleva SM-rally, Novemberkåsan och Folkrace på Hedeäng, men väldigt få är villiga att ställa upp som funktionärer. Detta till trots satsar SMK på att stå som arrangörer för Novemberkåsan 2015 och därmed föra en 100-årig tradition vidare.