Framtida mål med Robert och Tommy

 

Robert Stenberg och Tommy Svensson berättar om pågående och kommande satsningar inom Trollhättans fritidssektor.

Tommy Svensson och Robert Stenberg gästade Trollhättans IHS vid årets andra idrottscafé som hölls i samband med föreningens årsmöte den 19 mars.

Tommy Svensson har ersatt Benny Wising och Robert Stenberg har tagit över efter Dan-Erik Bohm inom Trollhättans fritidssektor. Tommy har övergripande ansvar och Robert inriktar sig i första hand på anläggningsbiten. Tillsammans redogjorde de båda för kommande satsningar inom fritidssektorn, där en konstsnöslinga vid Skidstugan i Strömslund tilldrog sig störst intresse. Tanken är att den första slingan, som blir 2 X 900 meter lång och tillräckligt bred för två gånger två traditionella skidspår med skateutrymme i mitten, ska stå klar redan kommande nyår.

Andra kommande satsningar handlade om Slättbergshallen, Syltehallen och Sjuntorps simhall. Bland annat.

Både Robert och Tommy poängterade också vikten av tillgänglighet för alla, liksom ett helhetstänk, vilket till exempel innebär att en pulkabacke med konstsnö kommer att anläggas vid gamla hoppbacken i Strömslund. En tröst för alla oss som missade anmälan till Vasaloppet 2019.

Allan Johansson