2012-03-26 Arena Älvhögsborg


Håkan Engström och Jonas Eklund, Arena Älvhögsborg
Foto: Hasse Rosendahl

I direkt anslutning till TIHS årsmöte gav Arena Älvhögsborgs VD Håkan Engström och ekonomichef Jonas Eklund en presentation av tillkomsten och utvecklingen av anläggningen under de gångna 44 åren.

Planeringen började 1961 och alltsammans var klart att tas i bruk 1968. Det var Trollhättans stad och dåvarande BPA, som på ett unikt sätt skapade förutsättningarna för byggandet till en kostnad av 18 miljoner kronor.

För att hitta ett lämpligt namn utlystes en namntävling, som resulterade i nästan 200 förslag, varav i ”finalomgången” återstod:

 • Koppargården
 • Ekholma
 • Älvhögsborg

Det slutliga valet väckte viss debatt och i den lokala tidningen kunde man läsa ”Elfhögsborg skall den nya anläggningen heta. Tungt namn, svårt att komma ihåg, tråkigt dessutom”.

Den 10 november 1968 var det en pampig folkfest och stor idrottsgala i och med att Älvhögsborg invigdes av Prins Bertil, dåvarande ordförande i Riksidrottsförbundet.

Bland de stora arrangemangen nämndes:

 • Handbollslandskamp Danmark U – Sverige U i december 1968.
 • Boxningslandskamp Svenska landslaget – Pressens lag i september 1969.
 • Brottningslandskamp Sverige – Finland i maj 1970.
 • Bordtennislandskamp Sverige – Sydkorea i november 1970.
 • Bordtennislandskamp Sverige – Kina i december 1970.
 • SM i bordtennis i mars 1972.
 • Göta Lejon Cup i brottning i december 1973.
 • Europa Top 12 SAAB Cup i bordtennis i februari 1974.

Många bland de församlade hade klara minnesbilder från de olika arrangemangen och kryddade framställningen med personliga kommentarer.

Den 20 augusti 1972 invigdes Älvhögsborgs friluftbad. I simhoppsuppvisningen deltog bl a Ulrika Knape.

1994 skedde en omfattande renovering av anläggningen. Samma år bildades också Kommanditbolaget Älvhögsborg, som ägs till lika delar av PEAB och Trollhättans stad. Bolaget har totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögsborg, som tidigare hade drivits i traditionell kommunal regi. Affärsidén innefattar att driva och utveckla affärsområdena friskvård, uthyrning och utbildning mot största möjliga kundnytta och lönsamhet.

1999 byggdes anläggningen till med ytterligare ca 1500 m² för att inhysa den nya satsningen på friskvård. 2003 utökades denna yta med ytterligare 550 m².

2009-2010 genomfördes om- och tillbyggnad av utomhusbadet, förbättrad vattenrening, samt ny idrottshall.

KB Älvhögsborg omsatte 2011 38 Mkr, varav uppdragsersättning samt gym och gruppträning utgör drygt 70%.

Trogna besökare
Trogna besökare
Foto: Hasse Rosendahl