2013-11-05 Gymnastik


Gymnastik

Gymnasterna Daisy Grahn och Eva Bergström från Trollhätteföreningen NIF gästade Trollhättans Idrottshistoriska Sällskap och berättade entusiastiskt om olika gymnastikformer, som har funnits i NIF:s regi.

NIF, som ursprungligen stod för Nykterhetsfolkets IF, bildades i Trollhättan 1933. Många år senare ändrades namnet till Nya Idrottsföreningen, Gymnasterna, men förkortningen NIF bibehölls.

Ett mycket uppskattat idrottscafé avhölls, där Daisy Grahn och Eva Bergström blandade gymnastikhistorik från tidigt trettiotal fram till dagens utbredda verksamhet. Daisy Grahn hade genom filmkamera och inspelningar på DVD fått till ett stort utbud av NIF:s verksamhet, som åhörarna gillade starkt. Tyvärr för detta gedigna framträdande var deltagarantalet 34 stycken, vilket måste anses lite för dåligt.

Vidare fanns det i lokalen i Arena Älvhögsborg uppsatt ett tiotal planscher, där foto och tidningsreferat fanns uppklistrade till åskådarnas förnöjelse. DVD och planschmotiven handlade om truppgymnastik, som ofta förekom på invigningar bl.a. vid tre idrottsplatsers invigningar Edsborg 1944, Strömslunds IP 1954 och Nysätra IP, samtliga belägna i Trollhättan. Dessutom hade man uppvisningar vid firande av Svenska Flaggans dag under flera år.

Truppverksamheten hade tidigt Birgit Westman som ledare. Eva Bergström tog över som ledare 1972. Det årliga truppmärket genomförande nämndes, här handlade det om fristående, hopp, hävningsövning och balans gång. Gymnastik DM genomfördes för första gången i NIF:s regi 1948 i Tingvallahallen.

En annan form av gymnastikuppvisning var en gren av NIF, som kallades NIF-flickorna. De var en representations grupp som hade ett otal uppvisningar, där bollar var ett inslag i framträdandet. Ledare var oerhört populära Anna-Greta Pettersson. En verksamhet som började 1970 och höll på nästan 20 år. Ur denna verksamhet har det vuxit fram andra former såsom aerobic och jazzgymnastik.

På 70-talet fick redskapsgymnastiken en omstart och därtill kom tävlingsgymnastiken i gång, som efter hand fick stora framgångar på distrikts- och riksnivå. Duktig ledare var Nils-Fredrik Ahlcrona, som också under nästan tio år var NIF-ordförande.

Inte nog med ovanstående annan livlig verksamhet är barn- och familjegymnastik, där nuvarande ordförande sedan 25 år tillbaka har varit den drivande, nämligen Birgitta Östberg Olsson. Motionsgymnastik, som för närvarande handlar om lättgympa, bedrivs på olika skolors gymnastikhallar i Trollhättan.

All verksamhet kan allmänheten ta till sig, genom att man besöker de mycket uppskattade och populära NIF-uppvisningarna i Arena Älvhögsborg varje år i december, vilka alltid drar fullt hus en bit över 2000 personer, vilket idrottscaféets gäster fick ta till sig från kvällens DVD-program, som Daisy Grahn fick mycket applåder för.

För närvarande är det aktiva deltagande i NIF 1029 personer och 74 ledare håller i verksamheten. Eva Bergström berättade att några av NIF:s medlemmar har i flera år rest runt i världen och med andra gymnaster representerat Sverige och visat upp gedigna gymnstikprogram i olika sammanhang.

TIHS ordförande tackade gästerna för sitt fina framträdande och överlämnade till föredragshållarna boken Nordkap av Trollhätteförfattaren och TIHS medlemmen Allan Johansson.

Gymnastik 131105a2