2013-12-03 Trollhättans Simsällskap

131203a Sten L
Sten Lindstrand
Foto: Stinsen Andersson

Sten Lindstrand från Trollhättans Simsällskap (TSS) berättade hos Idrottshistoriska om utvecklingen inom simsporten i Trollhättan.

Ursprungligen var det Trollhättans IF som på 1920-talet hade en simsektion. 1933 togs initiativ till att bilda TSS. Simundervisningen skedde vid då vid kallbadhuset, "Kallis". Betecknande för verksamheten var att den var mycket väderberoende och att arrangemangen var ytterst primitiva. Exempelvis så saknades banmarkeringar och startbryggan var oftast för liten. Kanalsimningen var ett populärt inslag där Uddevalla och Vänersborg stod för motståndet, men inte sällan var det ström- och trafikförhållanden som var de största motståndarna.
Välkände Toivo Öhman var vid ett tillfälle speaker och prisutdelare, och han lär enligt uppgift ha kört vespa från Stockholm för att fullfölja sitt uppdrag.

Höga hopp var populärt och här hade Trollhättan Margareta Björnberg, som blev DM-mästare tre gånger.

Det stora uppsvinget kom då Älvhögsborg färdigställdes 1968. Massor av ungdomar kunde nu ges tillfälle till regelbunden träning och i de nationella tävlingarnas resultatlistor syntes TSS allt som oftast. SUM-simtävlingar har arrangerats med stor framgång och många löften har skolats i Trollhättan för att sedan gå vidare till storklubbarna. Från att det var knappt 50 medlemmar på 1930-talet fram till cirka 800 i dagens läge har vägen varit lång men intresset för simsporten är stort inte minst bland de allra yngsta.