Fotbollens stenålder

Fotbollens historia är betydligt längre än de flesta känner till. Det fanns fotbollsliknande spel i Kina redan år 2500 före Kristus. Inom Tsu chu kunde man både dribbla och sparka bollen genom hål i ett draperi. Latinamerikas azteker på 1300-talet hade en bollsport där förlorarna offrades till gudarna.

Medeltidens folkfotboll i Europa handlade om unga män som på gator eller allmänningar spelade fotboll som ofta resulterade i slagsmål och allmän kalabalik. Det finns många dokument från 1200-talet till 1800-talet som visar på dödsfall under fotbollsmatcher. Kungamakten försökte också förbjuda fotbollen.

Ofta spelades fotboll under fettisdagen som en viktig del av festligheterna. Här handlade det inte om definierade lag utan alla som ville och kunde deltog i spelet. Redan 1314 försökte Edward II förbjuda fotboll, vilket upprepades 1331 och 1365 - då med motiveringen att fotbollen inkräktade på den samhällsnyttiga sporten bågskytte. Även kyrkan försökte få bukt med fotbollen eftersom den inkräktade på söndagsfriden. Det fanns präster som blev avstängda eftersom de gillade fotboll för mycket.

Men makten lyckades inte döda folkfotbollen och på 1500-talet var spelet väl etablerat som folklig sed med starka lokala traditioner. I Dorset var det den man som gift sig senast som skulle organisera fotbollsmatcher. Fotbollen i Chester på Shrowe Tuesday skulle enligt traditionen fira en seger över danska vikingar, eftersom anfäderna sparkat boll med ett avhugget danskt vikingahuvud när det begav sig. I Derby spelade två olika församlingar mot varandra - Saint Peter och All saint - vilket givit upphov till termen derby när två lag från samma stad möts.

Det var på 1860-talet som fotbollen började att divergera till två stilar - Cambridge och Rugby. På Freemanson's Tavern på Great Queen Street i London den 26 oktober 1863 samlades en rad fotbollsklubbar för att bilda Football Association och slå fast gemensamma regler. Senare formulerade FA 14 regler som är grunden till dagens fotboll. Det var fortfarande tillåtet att i vissa lägen ta upp bollen med händerna.

Men alla klubbar gillade inte reglerna som förbjöd hacking, det vill säga att sparka en motståndare på skenbenet. Därmed blev sklismässan mellan Association Football och Rugby Football befäst. Majoriteten ville följa Cambridge-reglerna. Efter brytningen mellan fotboll och rugby satsade FA stort för att popularisera spelet. 1871 startade engelska cupen (FA-cupen) som är världens äldsta fotbollsturnering.

Under 1860- och 1870-talen infördes lediga lördagseftermiddagar för arbetarna som fick rätt till avkoppling. Fotbollen blev både kultur och avkoppling. Lördagsledigheten gällde bara industriarbetarna, inte tjänstemännen, lantarbetarna och de affärsanställda. På så sätt blev fotbollen industriarbetarnas eget spel.

Även kyrkan bidrog till att göra fotboll till en nationalsport i England eftersom prästerna funnit att fotbollen var en utmärkt väg att bekämpa förfallet i städerna. Arbetarkyrkorna organiserade egna lag. I Liverpool hade 25 av de 112 fotbollsklubbarna år 1885 religiös bakgrund. ProffsklubbarnaEverton, Aston Villa, Fulham och Wolwerhampton startade som kyrklag. Också i de nya statsskolorna fick fotbollen fäste. År 1870 blev alla barn i städerna skolpliktiga, och grunden lades därmed för en omfattande skolfotboll. Även fackföreningarna bidrog till utvecklingen. Stoke city bildades av järnvägsmän, likaså Manchester United. Arbetarna vid Singers fabriker i Coventry startade Singers FC som senare blev Coventry City. Arsenal och West Ham var andra fabrikslag.