2016-10-24 Patricia Daoud. IFK Trollhättan Ung Fritid

2016-10-24 Hur fungerar en idrottsförening i dagens mångkulturella samhälle med Patricia Daoud.


Patricia Daoud, Foto: Thomas Strandlind

52 åhörare hade samlats i Cliosalen, Folkets Hus på måndagskvällen för att lyssna till Patricia Daoud. TIHS vice ordförande, Thomas Strandlind hälsade alla välkomna och speciellt kvällens föreläsare.

Patricia föddes i Kristianstad, växte upp i Stenungsund och flyttade som 18-åring till Trollhättan. 2009 började hon engagera sig i IFK Trollhättans fotbollsskola och är sedan dess anställd som verksamhetsutvecklare i föreningen. Numera är hela familjen engagerad i IFK, antingen som ledare eller spelare.

IFK har 400 aktiva medlemmar varav 10-12 ungdomslag. 98% av dessa har invandrarbakgrund.

Ett krav inom föreningen är att innanför Kamratgårdens grindar skall alla tala svenska. Ursprungligen var det stor brist på föräldraengagemang, vilket berodde på faktorer som okunskap om svenskt föreningsliv, religion, kultur och språk.

2010 fick IFK i uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen att starta särskilda insatser för flickor och unga kvinnor, vilket innebar att etablera nätverk, arbeta med attityder och att informera om det svenska föreningslivet.

För att åstadkomma en integration etablerades prova-på aktiviteter i samverkan med andra idrottsföreningar. Exempel på sådana aktiviteter är:

 • Sommarfotbollsskola, vilket i många fall innebär en första kontakt med en svensk förening.
 • Idrottsskola i samverkan med skolan och SISU
 • Streetsoccer for tolerance.
 • Sporty Friday, där ungdomar varannan fredag kl 18-22 får prova på olika idrotter.
 • Mötesplats för kvinnor, med temakvällar såsom samhällsinformation, svenska, systuga och cykelkurs.
 • Slussen, vilket är en öppen förberedande fotboll utan krav för ungdomar i åldern 10-16 år.
 • Slussen finns också för tjejer och går då under namnet Futebol Aberto, som är portugisiska och betyder "öppen fotboll".

För att kunna åstadkomma en hållbar samhällsutveckling erfordras att fler ledare och föräldrar engageras. Detta krävde resurser i fråga om rekrytering och utbildning.

IFK Trollhättan har ett värdegrundskontrakt, som alla spelare, ledare och föräldrar måste skriva på för att bekräfta att de har förstått och accepterar de principer, som gäller inom föreningen och som bidrar till att skapa goda samhällsmedborgare.

Resultatet av aktiviteterna har hittills betytt ett ökat medlemsantal, som exempel nämnde Patricia:

 • 50 flickor och damer.
 • 14 ledare med C-diplom.
 • 40 utbildade ungdomsdomare.
 • Fler besökare till hemmamatcherna.

 Det goda föreningsexemplet har uppmärksammats på olika sätt både inom och utanför Trollhättan.

De långvariga och kraftiga applåderna visade att publiken uppskattat föreläsningen. Som tack från TIHS överlämnade Thomas Strandlind två av Allan Johanssons böcker om det gamla Trollhättan.